מבנה מסחר ומשרדים במיתרים

  • אזוה"ת מיתרים
  • 3000 מ"ר
  • 2 קומות