1
בתים פרטיים מעוצבים
2
בניה במושבים
3
בניה במושבים
4
שכונות מגורים
5
בתי כנסת
6
בתי כנסת
7
בתי כנסת
8
מבנים מסחריים
9
בתים פרטיים מעוצבים
10
בתים פרטיים מעוצבים
11
בניה במושבים
12
בתים פרטיים מעוצבים
13
בניה במושבים
14
בתים פרטיים מעוצבים
15
בתי כנסת
20
בתי כנסת

גולדשמידט אדריכלים

תכנון בתים פרטיים - התמחות במושבים ונחלות
מבני ציבור - התמחות בבתי כנסת