תהליך העבודה

השלב הראשון בתכנון הנו שלב הכרת הלקוח ואיסוף המידע. בשלב זה מתגבשת ההבנה מה הם הצרכים של הלקוח, מה מאפיין את הפעילות הנחוצה במבנה, מה הן הפונקציות הנדרשות במבנה ומה מאפשרת תכנית הבנוי של המגרש (התב"ע). בקצרה אנו קוראים לזה "בניית פרוגרמה".

תכנון ראשוני-על סמך המידע שנאסף בשלב 1, ועל סמך הפרוגרמה שנבנתה אנו פונים לתכנון ראשוני. בתכנון ראשוני זה כבר ניתן לבחון התאמת הנתונים לדרישות התכנון, ואת ההתאמה לאופי הלקוח.

הדמיית תלת ממד- להבנת חזיתות המבנה ולאישורן על ידי הלקוח. כבר בשלב מוקדם זה של התהליך ניתן לראות כיצד יראה המבנה בסיום הבניה. וכך הלקוח יכול לקחת חלק בהחלטות עיצוביות.

הכנת תכניות הגשה לרישוי בוועדת התכנון, תאום עם היועצים השונים, עד קבלת ההיתר.

תכנון המבנה הסופי על פי התכנון הראשוני ודרישות הוועדה לתכנון. תכניות העבודה מפרטות את המבנה כך שמתקבל סט תכניות מלא אשר הקבלנים יכולים לתמחר. בפרוייקטים גדולים מנהל העבודה מתרגם תכניות עבודה אלה ל"כתב כמויות".

לאורך כל תהליך הבניה מתבצע ליווי אדריכלי, ומתן מענה לשינויים שחלים במהלך הבניה. ליווי הפרוייקט מתבצע עד לסיום הבניה, לרווחת הלקוחות.